Již delší dobu Vás nebaví otročit svému zaměstnavateli za minimální mzdu, nechat si diktovat pracovní dobu, kdy si můžete vzít dovolenou a kdy ne? Možná nadešel ten správný čas k tomu, začít podnikat a stát se svým vlastním pánem. Super, říkáte si, to je přesně možnost pro mě.
administrativní kancelář

No jo, ale jak a čím začít? Nejprve je nutné, rozhodnout se, jakou formou chcete podnikat. To samozřejmě záleží na povaze Vašeho plánovaného podnikání i riziku, jaké jste ochotni podstoupit. Při rozhodování se o právní formě podnikání nezapomínejte na jednu velice důležitou věc. Tou věcí je, kdo, jak a do jaké výše ručí za případné dluhy a ztráty. V našem státě jsou umožněny dvě základní právní formy podnikání, kterými je živnostenské podnikání, kde ručíte celým svým jměním. Pozor, když jste v manželském stavu, zárukou je majetek obou. Druhou formou jsou podnikatelské firmy.
koukání přes žaluzie

Živnostenské podnikání Vám přináší mnoho svobod, ale také povinností určených zákonem. Jednou ze základních povinností je odvádět daně a zdravotní pojištění, které, když jste zaměstnancem, za Vás odvádí zaměstnavatel. Sociální pojištění je u živností dobrovolné. Při zařizování si živnostenského listu, si budete muset vybrat, jakou činnost chcete dělat a mít zapsanou v Živnostenském listu. Zákon dělí živnosti na koncesované, vázané a volné podle toho, jaké náležitosti musíte splňovat podle zákona k té které činnosti. Po vyřízení si živnostenského oprávnění se přihlásíte na finančním úřadě, sociálním odboru a zdravotní pojišťovně jako samoplátce a můžete začít. U živnostenského podnikání se obvykle vede zjednodušené účetnictví a daňová evidence.

Druhou zákonnou možností je podnikání prostřednictvím obchodních firem. Založení a vznik obchodních firem je také upraven zákonem. Zákon zde upravuje i způsoby a výši ručení, počet zakládajících osob, role jednotlivých osob, povinné základní jmění, povinné rezervy a další náležitosti související s podnikáním a vycházející z Obchodního zákoníku.

Tak co, už jste se rozhodli, jakou formou chcete podnikat?