1. Při výrobě cukrové vaty je přeměna krystalického cukru na jemná vlákna. Proto je pevný cukr umístěn do velké násypky z nerezové oceli. Tato násypka má kuželové dno, které přivádí cukr do extrudéru. Extrudér je rotační kovový válec, který má po stranách otvory a je opatřen topným tělesem.
výroba cukrové vaty
2. Cukr se v extrudéru zahřívá tak, až se roztaví a přechází do kapalného stavu. Spřádací extrudér pak vrhá prameny tekutého cukru ven ve všech směrech přes otvory po jeho stranách. Při výstupu z extrudéru se tekutý cukr prudce ochlazuje a tvoří pevné prameny. Tyto prameny se shromažďují ve velké kruhové pánvi obklopující extrudér. Aby se zabránilo koagulaci pramenů, minimalizuje se vlhkost během této fáze výroby.

3. Obsluha stroje na cukrovou vatu, jak ji známe z poutí, potom prameny vaty sbírá na kus dřívka nebo kartonového kužele tak, že dřívkem jede kolem stran kruhové pánve a sbírá tvořící se vatu, kterou postupně namotává a lepkavá cukrová vlákna spolu drží. Po sběru vláken je cukrovinka okamžitě prodávána spotřebiteli. Situace je u strojů s automatizovanou výrobou cukrové vaty lehce odlišná. V těchto strojích jsou prameny vaty taženy na dopravním pásu a přeneseny do kontejneru,kde se spojí do souvislého svazku.

4. V balení s klíží je vata tvarovaná pomocí válečků umístěných na horní a boční straně dopravního pásu. Aby se zabránilo vázání cukrovinek na válečky, jsou typicky potaženy nelepivou látkou, jako je teflon. Jak vata vystupuje z kontejneru, má tvar spojitého bloku s pevnou výškou a šířkou. Tento tvarovací proces se provádí s minimální silou, takže vata není komprimovaná natolik, že mění svůj charakter nebo texturu.

5. Po tvarovacím procesu se cukrovinka převádí na čepel nože, kde je nakrájena na segmenty s nastavenou délkou. Nůž je namontován vertikálně nad dopravníkem a při průchodu cukrovinky se k nim sklouzne, aby provedl řez. Nůž je pak odtažen a segmentované cukroví je odváděno dále.
cukrová vata
6. Nakrájená hmota cukrovinek se pak přenese na balicí stroj. Zde se automaticky vkládá do obalu a utěsní se tak, aby nedošlo k proniknutí vlhkosti, protože ta by vatu rozpustila v cukerný sirup.