Jestliže právě posíláte dítě do školy, máte představu na jakou budoucnost by ho měla připravit, jakými znalostmi a dovednostmi by ho měla vybavit? V době dynamického vývoje vědy, technologií, ekonomických a politických změn ve světě je těžké předpovědět i vývoj na deset let dopředu. Namísto enormního množství znalostí by se podle Sira Kena Robinsona děti ve škole měly naučit souboru dovedností, které jim pomohou adaptovat se na měnící se poměry ve společnosti a kreativně přicházet s novými nápady. Mezi řešením úkolu a problému je výrazný rozdíl. Naučit se pečlivě plnit ve škole a v zaměstnání úkoly je jistě potřebné. Ale jak se vypořádat například s aktuálními problémy změn klimatu či migrace obyvatel? K řešení těchto komplexních problémů je zapotřebí kreativního myšlení.

žárovka u tabule

K podpoře kreativity jistě patří určitá dávka svobody ve vzdělání. Těžko může dítě přijít s vlastními nápady a vytvářet si své názory, pokud je vedeno pouze k plnění úkolů podle zadání a není motivováno k řešení problémů. Svobodu má přímo v názvu škola založená v roce 2016 v pražských Holešovicích – Svobodná škola, inspirovaná svobodnou demokratickou školou Summerhill, kterou založil roku 1921 A. S. Neill. V pražské Svobodné škole jsou žáci vedeni k samostatnosti, učitelé jsou jen jejich průvodci na cestě ke vzdělání a celý koncept je založen na odpovědnosti a vzájemném respektu.

Od září 2019 bude otevřena již desátá základní Scio škola. Na Praze 8 v Bohnicích funguje také střední Scio škola. Tento typ alternativního školství si klade za cíl připravit děti na život ve světě, který se neustále vyvíjí a mění. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a učí se především měkkým dovednostem – komunikaci, týmové práci a kreativitě.

Na osobnostní rozvoj, spolupráci, samostatné logické myšlení se také soustředí školy Světa vzdělání, které jsou součástí běžných škol. Ve třídách je kromě učení zmíněných dovedností rozšířena také výuka angličtiny a matematiky, která je vyučována Hejného metodou. Část hodin anglického jazyka, českého jazyka a matematiky je půlena tak, aby byl umožněn individuální přístup k žákům.

muž s novinami

Vzdělání, které děti připraví na život za deset, dvacet, třicet let, má bezesporu velkou hodnotu. Jakou cestu však zvolit? To už musí každý rodič sám posoudit, možností se nabízí celá řada.