Hledání nového zamÄ›stnance je nesnadný úkol. V dneÅ¡ní dobÄ›, kdy je velká poptávka po odbornících, není možné spolehnout se pouze na služby úřadu práce. Nový zamÄ›stnanec se musí hledat velmi aktivnÄ› a je potÅ™eba zveÅ™ejnit nabídku na co nejvíce místech. Jak vysoké by byly vaÅ¡e náklady, kdybyste museli zaplatit za každé takové zveÅ™ejnÄ›ní? Ale www.personalistka.cz taková není! Na portále je inzerce práce zdarma! Tedy nemáte důvod zmínÄ›nou nabídku nevyužít. Nový zamÄ›stnanec Äeká možná právÄ› tam, až si pÅ™eÄte vaÅ¡i nabídku volné pozice.

Při hledání vám pomůžeme

Jak dlouho trvá hledání nového zamÄ›stnance? Na nÄ›kterou pozici déle a na nÄ›kterou pozici ménÄ› dlouho. A je takové hledání nákladné? No samozÅ™ejmÄ›. Za zveÅ™ejnÄ›ní každé nabídky na volnou pozici si placené portály úÄtují opravdu velmi vysoké Äástky. KromÄ› www.personalistka.cz. Tam můžete zveÅ™ejnit své požadavky na nového zamÄ›stnance zcela bezplatnÄ›. A pokud můžete mít takovou službu bez sebemenších výdajů, proÄ byste váhali s jejím využitím? Je vždy lepší zveÅ™ejnit nabídku na více místech!